088 024 2000
info@xibeo.nl
Login

Gewijzigde versie NEN3140 en NEN3840 gepubliceerd

Home » Nieuws » Gewijzigde versie NEN3140 en NEN3840 gepubliceerd

De NEN3140 en NEN3840 zijn normen voor bedrijfsvoering van elektrische installaties, laagspanning en hoogspanning. Het zijn de normen voor het werken aan elektrische installaties. Hiervan is een gewijzigde versie verschenen. 

Allereerst de verandering op het gebied van de NEN3140. Hier komt +A3:2019 bij. Dit is een bijlage met standaard taalgebruik voor laagspanning. De begrippenlijst is afgestemd op begrippen die gangbaar zijn in het goedgekeurde lesmateriaal. Cursussen over bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties sluiten hierdoor nu beter aan op de norm. 

De veranderingen op het gebied van NEN3840 is dat +A3:2019 hierbij komt. In dit geval zijn er twee veranderingen. Allereerst is er een wijziging opgenomen over de termijn van visuele controle. Hij hoeft niet meer jaarlijks uitgevoerd worden. De versoepeling stelt nu dat de installatieverantwoordelijke bepaalt en vastlegt hoe vaak een visuele controle moet worden uitgevoerd. Alleen als er niets over vastgelegd is dan blijft de termijn voor visuele controle jaarlijks. De tweede verandering is dat de bijlage standaard taalgebruik voor hoogspanning ook is aangepast zoals bij laagspanning het geval was. 

Opvallend aan dit alles is wel dat er kort na het verschijnen van een norm een gewijzigde versie wordt gepubliceerd. Dit is niet gebruikelijk, maar dit keer wel het geval. Voor meer informatie kunt u altijd kijken op www.nen.nl