088 024 2000
info@xibeo.nl
Login

Privacy Policy

Privacyverklaring Xibeo B.V.

In deze privacyverklaring legt Xibeo B.V., gevestigd te (1101 AV) Amsterdam aan de Kollenbergweg 78a, met kvk-nummer: 58522425 (hierna “Xibeo”), uit welke persoonsgegevens Xibeo verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
Xibeo respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.xibeo.nl,
haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Xibeo gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Xibeo te maken hebben. Xibeo houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van Xibeo of wanneer u anderszins contact heeft met Xibeo (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Xibeo), legt Xibeo de door u opgegeven gegevens vast. Xibeo bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Xibeo of indien dit wettelijk verplicht is.

U kunt te allen tijde de website van Xibeo anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Xibeo te delen.

Doelen verwerking
Xibeo gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van zijn klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt, althans voor doelen die hiermee verenigbaar zijn. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Xibeo of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Xibeo naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

Nieuwsbrief
Tevens informeert Xibeo geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
Xibeo draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

– toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en
– alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies
Xibeo maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

Xibeo maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Xibeo inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Xibeo heeft hier geen invloed op. Xibeo heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

Derden hebben geen toegang tot de eventueel door Xibeo geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Uw rechten
U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door Xibeo worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen verwerking (bijvoorbeeld tegen direct marketing). U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met Xibeo opnemen door het sturen van een e-mail naar: info[@] xibeo.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Xibeo behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.
Onderkant formulier
Versie mei 2017