Duurzaam

Door onze jarenlange ervaring met gebouwgebonden installaties op elektrotechnisch en werktuigbouwkundig vlak hebben wij veel ervaring en kennis op gebied van energiekosten en energiemanagement. Wij beschikken hierdoor over een (inter-) nationale database van verbruiken in relatie tot objectsoorten, gebruikersoorten, etc. Deze gegevens zijn bijzonder waardevol voor het maken van prognoses en verbetervoorstellen.

Ervaring heeft ons geleerd dat energie alleen kan worden bespaard door continue aandacht en toezicht. Tijdens het reguliere onderhoud van Xibeo worden de installaties optimaal onderhouden waardoor de rendementen van de installaties ideaal zijn. Daarnaast kunnen er nog meer acties worden ondernomen om het energieverbruik te verlagen. Xibeo werkt samen met een partner, die vele mogelijkheden biedt met haar monitoringsysteem en energiemanagement.

Hebben uw objecten een wisselende bezetting of bijvoorbeeld nog een kortlopend contract? Wij willen u graag ondersteunen met onze meterstanden-service of samen met u besparingen realiseren door middel van verschillende energiemanagement concepten.

Eerst elimineren, dan investeren!