Conditiemetingen

Xibeo kan u voorzien van second opinion conditiemetingen met degelijke en duidelijke rapportages. Bij  aanvang en tijdens een prestatiecontract op basis van NEN 2767 is onze conditiemeting een passend, transparant en sluitend geheel, dat nauw aansluit op de afgesproken SLA’s/KPI’s.

De bepaalde conditie afgezet tegen uw behoefte zal door Xibeo gedurende de contractperiode verzorgd worden. Hiermee borgen wij de staat van uw installaties gedurende de looptijd van het contract. Indien uw behoefte in de tijd anders worden, geen probleem, wij passen ons aan. Ook in dat geval zal Xibeo u adviseren hoe om te gaan met de vastgestelde condities van uw installaties.