Welzijn & Zorg

Gebouwen die bijna 24 uur per dag bewoond worden stellen hoge eisen aan het binnenklimaat. Er is een behoefte aan schone lucht en een stabiele temperatuur. Daarnaast kennen dit soort objecten vaak een behoefte aan een goede warmwatervoorziening.

De brandmeldcentrale of ontruimingsinstallatie speelt bij dit soort objecten eveneens een belangrijke rol in het kader van veiligheid. Onderhoud door medewerkers met de juiste kwalificaties zijn hierin essentieel.

Installaties in uw gebouwen zijn onze zorg. Wij zorgen dat al uw technische installaties de juiste aandacht krijgen.