Sportaccommodaties

Een veelomvattend begrip; sport. Zwembaden, sporthallen en ga zo maar door! Alle installaties, zoals pompen, afzuigventilatoren, warmte-terugwinunits, veiligheids- installaties zijn belangrijke elementen.

Centraal voor sportaccommodaties staan doorgaans de warmwaterinstallaties. Daarnaast is legionellapreventie van groot belang en onderdelen zoals nooduitgangen en noodverlichting.

Onze servicetechnici weten alles aangaande de wet- en regelgeving en zullen vanuit dit perspectief een zo veilig en gezond mogelijke omgeving weten te creëren met de aanwezige installaties.