Scholen & Bibliotheken

Openbare ruimten, zoals scholen en bibliotheken vereisen specifieke kennis.  Een school is vaak ’s morgens bij aanvang van de schooldag nog fris qua binnenklimaat. Echter bij binnenkomst van de leerlingen / studenten hebben zij direct een grote invloed op de interne warmtelast, maar ook op de luchtkwaliteit. Dit stelt hoge eisen aan de verversing van de lucht en de conditionering ervan.

Onze ervaring is dat binnen deze segmenten veel te realiseren valt op het gebied van energiebesparing. Scholen zijn vaak op wisselende tijden geopend en kennen, mede door vakanties, langere afwezigheidstijden dan conventionele gebouwen. Hierin zien wij vaak dat installaties onnodig in bedrijf zijn, terwijl de gebouwen of ruimten  niet gebruikt worden. Met de energiemanagement oplossingen van onze energiepartner maken wij dit eenvoudig inzichtelijk.