Kantoren

Een gezonde en veilige werkomgeving is essentieel voor medewerkers. Naast temperatuur en luchtvochtigheid, spelen ook andere factoren een belangrijke rol die een goede werkomgeving bepalen. Niet alleen de meet- en regelinstallatie, maar ook het goed reinigen en afstellen van alle installatie-onderdelen is cruciaal.

Alle installaties spelen een gezamenlijke rol in het leefklimaat binnen kantoorpanden. Daarom is het van belang dat er servicetechnici zijn, die vanuit een helicopterview het overzicht hebben en vroegtijdig knelpunten weten te adresseren.

Xibeo heeft deze technici!