Contractvormen

Xibeo kan het totale onderhoud en zelfs het complete beheer voor u uit handen nemen, maar ook deeltrajecten. Of het nu gaat om een korte of lange termijn contract, energiecontract, all-in onderhoudscontract, onderdelencontract of prestatiecontract. Wij kunnen u te allen tijde een contract op maat aanbieden.

Standaardcontracten bestaan eigenlijk niet bij Xibeo. Dat kan ook niet, want elke organisatie heeft unieke eisen en wensen. Elk gebouw en iedere situatie wordt in het voortraject uitvoerig bestudeerd en vervolgens met de opdrachtgever omgezet in een maatwerk overeenkomst.

Ieder voortraject is anders. Het kan een open aanvraag zijn waarbij onze expertise wordt gevraagd om tot een oplossing te komen. Echter, het kan ook een aanbesteding zijn waaraan een bestek van de opdrachtgever aan ten grondslag ligt. Daarnaast zijn er evenzo de Europese aanbestedingen.

De inhoudelijke wens van de opdrachtgever is enorm divers. Is de wens van het concept inclusief curatief en correctief onderhoud? Dienen reparaties en vervangingen tot een bepaalde waarde inclusief te zijn? Wordt er een mandaad verstrekt? Is het een overeenkomst met Service Level Agreements en Key Perfomance Indicators? Allemaal vragen, en niet alleen beperkt tot deze, die relevant zijn tot de aanbieding welke dient te worden gemaakt.

Het maken van risico-inventarisaties, noodprocedures en dergelijke kunnen deel uit maken van de overeenkomst. Dit omdat u misschien een object heeft met installaties die een onmiskenbare functie hebben in uw bedrijfsproces.

Welke contractvorm het uiteindelijk ook wordt; u bent in alle gevallen verzekerd van een optimale service en inzet. Voor Xibeo bestaat er geen verschil in grote en kleine opdrachten. Elk project, van iedere opdrachtgever, is van gelijk belang.